Svatopetrské kování  –  setkání uměleckých kovářů v ulicích Prahy

Sobota 20. září 2014 od 10 do 19 hodin

Praha 1, ulice Biskupská, park u kostela sv. Petra a galerie KusKovu

 

Již podruhé se v pražských ulicích rozhoří ohně kovářských výhní a přední umělečtí kováři a žáci odborných škol a jejich učitelé si v konfrontaci tvůrčí práce předají zkušenosti a vzájemně se poučí. Toto setkání bude zároveň, jako přehlídka uměleckého kovářství a řemeslného vzdělávání pod Petrskou věží, i velkou diváckou příležitostí.

Během celého dne se při práci na kovadlinách vystřídá více jak třicet kovářů z různých míst republiky. V programu bude například kování drobné, ale náročné plastiky, které předvedou umělečtí kováři Pavel Révay a Petr Voříšek, nebo zpracování damascénské oceli, které divákům přiblíží umělecký kovář Ondřej Piskáček s kolegy ze zbrojířské firmy Arma Epona. Pokud však návštěvník bude stát o to, si tradiční řemeslo sám vyzkoušet, bude jedna kovadlina připravena právě pro něj.

Obdobně jako v loňském roce bude i letošní druhé přehlídce uměleckého kovářství v Praze předcházet otevření výstavy v Galerii KusKovu v ulici Biskupský dvůr. Tentokrát představí ukázky ze své současné figurální tvorby sochař Igor Kitzberger spolu s artefakty z kovu a ze skla z dílny synů Kristiána a Sebastiána, studentů VŠUP  v Praze. Tato výstava bude divákům přístupná až do konce října tohoto roku.

Kovaná díla nemusí diváci hledat pouze v galerii, mohou si je prohlížet průběžně na výstavních plochách, u stánků firem, škol i kovářských pracovišť. Ke zhlédnutí budou vybrané práce umělců a uměleckých kovářů Jiřího Merčáka, Milana Michny, Vítězslava Stoklasy staršího i mladšího, Václava Dvořáka a dalších. Prostor dostanou i nedávní absolventi odborných škol.

Kromě občerstvení nebo na místě ražených upomínkových mincí můžete u stánků škol a Hospodářské komory ČR získat informace o možnostech a podmínkách vzdělávání v uměleckořemeslných oborech, o uplatnění na trhu práce, změnách v odborném vzdělávání a významu tvorby Národní soustavy kvalifikací a práci Sektorových rad.