Svatopetrské kování  –  setkání uměleckých kovářů v ulicích Prahy

Sobota 17. září 2016 od 10 do 18 hodin

Praha 1, ulice Biskupská, park u kostela sv. Petra a galerie KusKovu

Pražské setkání uměleckých kovářů a žáků odborných škol pod Petrskou věží bude již potřetí velkou diváckou příležitostí. Návštěvníci si budou moci mezi ohni kovářských výhní a zvonícími kovadlinami práci kovářů nejen bezprostředně prohlédnout, ale také se jí sami účastnit.

K vidění budou kovářské postupy tvarování a zdobení železa za tepla, které používají při kování chladných zbraní či drobných plastik kováři dnes stejně jako kováři kdysi ve středověku. Při výkladu, v rámci komentovaných prohlídek pracovišť, se zájemci navíc dozvědí, jak s kovářskými nástroji a zařízeními pracovat, jak je obsluhovat, a ti odvážnější si práci u kovadliny budou moci sami vyzkoušet. Pro ty ještě náročnější návštěvníky budou připraveny pracovní semináře o vlastnostech, zpracování a užití titanu a damascénské oceli.

FACEBOOK